Korepetycje z angielskiego w Katowicach


Kurs języka angielskiego – prosta droga do komunikacji bez granic

Choć wielu ekspertów zapowiadało koniec dominacji języka angielskiego na świecie, nadal pozostaje on bramą do komunikacji między narodami. Pomimo tego, że liczba jego natywnych użytkowników może stopniowo maleć, nie ma to wpływu na jego popularność. Chiński czy też hindi, choć używane są w krajach o największej liczbie ludności, nie mogą się równać popularnością z językiem używanym między innymi w Wielkiej Brytanii. Choć w przypadku mandaryńskiego, który nazywany jest popularnie językiem chińskim, liczba osób, dla których jest on ojczysty, wynosi ponad miliard (angielski zajmuje trzecie miejsce w tej kategorii, a wyprzedza go jeszcze hindi), mowa Anglosasów jest najpopularniejsza, jeśli wliczymy w to osoby posługujące się nią jako drugim lub trzecim językiem. Jest on obecnie traktowany jako urzędowy w ponad setce krajów, a właściwie na wszystkie powszechnie używane mowy ma wpływ jako język nowości technicznych, medycyny lub trendów z mediów społecznościowych. Uznany został za pierwszy nowożytny język powszechny, którym porozumieć się można niemal w każdym miejscu na świecie. Co sprawiło, że ten, mogłoby się wydawać, peryferyjny język (przypomnijmy: jeden z prawie siedmiu tysięcy istniejących obecnie na Ziemi), zyskał taką popularność i niemal niezachwiany, dominujący status? Czemu lekcje angielskiego są (i w najbliższym czasie nadal będą) tak popularne pomimo gospodarczej i kulturowej ekspansji azjatyckich potęg - Chin i Indii?

Krótki kurs historii języka angielskiego

Brytania, z której język ten się wywodzi, początkowo zamieszkana była przez plemiona celtyckie, które posługiwały się własną mową. Kiedy jednak została ona podbita przez Rzym, na wyspę zaczęli przybywać osadnicy germańscy oraz legioniści, dla których ojczyste były dialekty germańskie. Obecny angielski jest więc wynikiem mieszania się języków, których używały ludy przybywające na Wyspy w różnych okresach – Rzymianie, Germanie, Wikingowie, zromanizowani Normanowie. Każda kolejna fala migracyjna przyczyniała się do większych lub mniejszych zmian w gramatyce i leksyce angielskiego. Na przestrzeni wieków potęga militarna oraz morska reprezentowana przez Wielką Brytanię, która bezpośrednio doprowadziła do podboju ogromnej części Ziemi w Ameryce, Azji i Afryce, pośrednio przyczyniła się do popularyzacji języka, który nie tylko zapożyczał słownictwo od ludów podbitych, ale także pozostawiał im swoje. W ten sposób niewielki, wyspiarski kraj, z którego wywodzi się język angielski, nie jest tym, w którym żyje najwięcej jego użytkowników. Jako współczesny Lingua Franca wyrugował język hiszpański i francuski, zajmując miejsce starożytnej greki oraz łaciny w kontaktach między różnymi nacjami. Jego wpływ utrzymał się, a nawet umocnił, po zniknięciu z map świata wielkiego imperium kolonialnego, którego kiedyś był spoiwem.

Nauka języka angielskiego – nigdy nie jest za późno, aby zacząć

Oczywiste jest, że jak w przypadku jakiegokolwiek przyswajania wiedzy, najlepiej wychodzi to dzieciom. Ze względu na to, że ich organizm (w tym mózg) dopiero się kształtuje, szybkość uczenia się jest nieporównywalna z tym, co mogą osiągnąć osoby dorosłe. Dlatego też angielski dla dzieci to najlepsze, co rodzic może zapewnić swojemu potomstwu. Dotyczy to nawet najmłodszych pociech. Dzięki ogromnej popularności na świecie jego nauka od najmłodszych lat pomaga znacznie ułatwić start. W obecnej silnej konkurencji na rynku pracy oraz ciągłemu naciskowi na samodoskonalenie, prywatne lekcje angielskiego mogą znacznie zwiększyć szanse na sukces w późniejszym życiu zawodowym. Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat pozwala na uzyskanie przewagi, która będzie owocować na każdym etapie edukacji. Aby uzyskać prawdziwą swobodę w komunikacji, standardowe lekcje w szkole mogą niestety nie być wystarczające. Różnice indywidualne sprawiają, że wielu uczniów, aby uzyskać kompetencje pozwalające na prawdziwą biegłość w tym języku potrzebuje bardziej zindywidualizowanego trybu nauki. Mogą im to zapewnić prywatne kursy językowe. Oprócz uczniów, przydatności języka angielskiego nie trzeba udowadniać także w przypadku osób pracujących na stanowiskach specjalistycznych. Niejednokrotnie w ich przypadku konieczne jest swobodne posługiwanie się nie tyle standardowym językiem angielskim, ile jego bardziej wyspecjalizowaną formą. Czasem nie jest łatwe (lub wręcz możliwe) indywidualne jej przyswojenie. Znacznie efektywniejsze może być skorzystanie w tym przypadku z pomocy profesjonalnych lektorów. Tak samo wygląda sytuacja osób, które dopiero w dorosłym wieku chciałyby rozpocząć naukę języka. W większych grupach mogą one poczuć się nieco speszone, zawstydzone powolnymi postępami. Niektóre osoby mogą być również zbyt zajęte, aby uczęszczać na kursy grupowe, odbywające się w z góry wyznaczonych terminach. Wolą one dopasować grafik do swoich potrzeb. Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa mogą także kłaść nacisk na inne aspekty nauki języka, oczekiwać skupienia się na innego rodzaju słownictwie niż to, które przedstawiane jest na podstawowym kursie. Dlatego w naszej ofercie znajdują się zarówno kursy grupowe, jak i możliwość zapisania się na lekcje indywidualne.

Do czego przyda się nauka angielskiego?

Miano najpopularniejszego języka na świecie sprawia, że angielski obecny jest powszechnie w globalnej polityce, gospodarce oraz kulturze. Przez dziesięciolecia swojej dominacji wywarł on ogromny wpływ na niemal wszystkie języki na świecie. Obecnie, nawet nieświadomie, możemy korzystać z jego naleciałości w języku polskim. Z jednej strony ułatwia to naukę, z drugiej zaś obrazuje jego prymat we współczesnym świecie. Odnalezienie powodów, dla których szkoła języka angielskiego jest miejscem godnym odwiedzenia, nie jest więc rzeczą trudną. Choć większość tekstów kultury – książek, gier i filmów – jest obecnie tłumaczona na język polski, duża ich część nadal pozostaje w oryginale lub zostaje przetłumaczona właśnie na język angielski. Łatwy dostęp do bazy ogólnoświatowych gigantów medialnych sprawia, że możemy zapoznać się z dziełami literackimi i filmowymi z każdego, nawet najbardziej egzotycznego kręgu kulturowego. Jedynym warunkiem jest tu właśnie znajomość języka angielskiego. Najnowsza książka zaraz po światowej premierze? Serial, dostępny tylko na zagranicznej platformie streamingowej? A może po prostu stare arcydzieło światowej kinematografii, które nigdy nie było wyświetlane w Polsce? W dobie globalizacji i powszechnego dostępu do kursów angielskiego jest to w zasięgu ręki. Nauka języka jest również istotna w edukacji. Pomijając fakt obowiązkowej matury z języka obcego, wiele artykułów naukowych oraz książek dostępnych jest wyłącznie po angielsku. Dobra jego znajomość przydatna jest więc prawie każdemu studentowi. Nie można również zapominać, że w dobie globalizacji młodzi ludzie często wybierają studia za granicą. Nieważne, czy chodzi o program Erasmus, czy po prostu podjęcie nauki na zagranicznych uczelniach, w wielu miejscach, nawet takich, w których język angielski nie jest urzędowy, istnieje możliwość rozpoczęcia w nim nauki.

Praca i wypoczynek – kolejne korzyści z nauki angielskiego

Dzieci to jednak niejedyne osoby, dla których angielski to okno na świat. Znajomość tej mowy to klucz również do pracy i wypoczynku. Właściwie każde zagraniczne wakacje będą znacznie przyjemniejsze, jeśli będziemy umieli porozumieć się z tubylcami. Oczywiście nie ma gwarancji, że na izolowanej wysepce w Oceanii wszyscy będą posługiwali się językiem angielskim, jednakże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna osoba będzie, jest bardzo duże. Przy jego pomocy możemy więc zarezerwować hotel, lot, atrakcje na miejscu, a także zorganizować posiłek. Nie zawsze w końcu optymalnym rozwiązaniem jest komunikacja „na migi”. Złe zrozumienie naszych intencji może skutkować zarówno niesmacznym obiadem, pokojem w piwnicy, a nawet bardziej nieprzyjemnymi i wręcz niebezpiecznymi konsekwencjami. Dlatego dla spokojnego wypoczynku warto przyzwoicie władać językiem angielskim. Wypoczynek to jednak nie wszystko. Pozostaje również praca. Kontakty biznesowe odbywają się obecnie często na szczeblu międzynarodowym. Globalizacja doprowadziła do rozproszenia produkcji nie tylko na różne kraje, ale wręcz na inne kontynenty. Więc choć siedziba firmy może znajdować się w Stanach Zjednoczonych, to fabryka obsługująca jej zamówienia może mieć centralę w Wietnamie. Towar tam wyprodukowany może trafić do Polski. Warunkiem jest jednak możliwość porozumienia się między kontrahentami. Dzięki rozwojowi technologii obecnie nie jest większym problemem zorganizowanie spotkania biznesowego między przedstawicielami przedsiębiorstw z różnych stron świata. Co więcej, żaden z nich nie musi ruszać się w tym celu z domu. Największą barierą może więc być tu język. Międzynarodowy handel sprawił także, że maszyny lub ich części, są w większości dostarczane wraz z instrukcją przynajmniej w języku angielskim. Bez jego znajomości może więc być trudno z nich korzystać. Ciągły i nieprzerwany rozwój sprawił także, że angielski stał się międzynarodowym językiem nauki. Wszelkie badania dotyczące szerokiego spektrum działań naukowców i innowatorów są (przynajmniej na początku) publikowane w języku angielskim. W takich dziedzinach, jak nauki medyczne nieznajomość angielskiego może wręcz szkodzić. Osoba o odpowiednich kwalifikacjach, która dobrze zna język angielski, może łatwiej uzyskać pracę w krajach, w których jest on językiem urzędowym. W zależności od branży jego dobra znajomość może być przepustką do znacznie lepszej pracy.

Nauka języka angielskiego – rozwijaj międzynarodowe znajomości

Oprócz korzyści czysto praktycznych, takich jak edukacja czy praca, dobra znajomość języka obcego może być przydatna także w kontaktach towarzyskich. Łatwa dostępność narzędzi pozwalających komunikować się z osobami zamieszkującymi właściwie każdy zakątek Ziemi sprawia, że nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Również coraz większa mobilność, która wynika zarówno z programów wymiany studenckiej, jak i powszechności podróży, nawet międzykontynentalnych, przyczynia się do coraz większej potrzeby znajomości angielskiego. Nie można zapominać, że tak samo, jak my wyjeżdżamy za granicę do pracy czy szkoły, tak samo Polska jest coraz atrakcyjniejszym kierunkiem migracji. Zwiększająca się liczba obcokrajowców (studentów, pracowników, czy też turystów) wpływa także na to, że coraz częściej mamy możliwość komunikowania się w języku angielskim w ogóle nie ruszając się z Katowic. Nieznajomość globalnie dominującej mowy, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, może więc skutkować wykluczeniem lub ograniczeniem możliwości rozwoju. Świat się zmienia, a my musimy to robić razem z nim.

Angielski dla dorosłych – akcent nie jest najważniejszy

Wiele osób dorosłych pobierających korepetycje z angielskiego ma wątpliwości odnośnie do swojego akcentu. Jest to zrozumiałe, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że język, którego używamy, brzmi inaczej niż ten, z którym mamy kontakt w kinie lub telewizji. Nie jest to jednak powód do wstydu. Akcent kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie, dlatego osobie dorosłej niezwykle trudno jest dokonać w nim zmiany. Nie zawsze jest więc możliwe wymówienie słów z obcego języka identycznie jak osoby posługujące się nim od najwcześniejszych lat. Problem ten dotyka nawet dzieci imigrantów, które co prawda zazwyczaj potrafią akcentować słowa znacznie dokładniej niż ich rodzice, którzy języka nauczyli się później, jednakże różnice w wymowie w porównaniu z autochtonami mogą nadal być zauważalne. Rozpowszechnienie języka angielskiego jest tu ogromnym ułatwieniem. Dobra znajomość zasad gramatycznych oraz słownictwa sprawia, że osoby pochodzące z różnych środowisk mogą bez problemu porozumieć się między sobą, nawet nie posiadając „idealnego” akcentu. Każdy standardowy lub intensywny kurs angielskiego opiera się więc na starannej nauce słownictwa oraz gramatyki, oraz na odpowiedniej wymowie, która jest ważniejszym wyznacznikiem poprawności językowej niż akcent.

Kurs angielskiego w Katowicach – uzupełnienie powszechnej edukacji

Może się nasunąć pytanie, po co pobierać prywatne lekcje, skoro w ramach powszechnego systemu edukacji prowadzone są zajęcia językowe? Pytanie to może w pierwszej chwili wydawać się jak najbardziej zasadne. W końcu (czysto) teoretycznie, po ukończeniu szkoły średniej uczeń powinien mieć możliwość swobodnej komunikacji z użytkownikami języka angielskiego. Niestety, realia zazwyczaj są nieco rozczarowujące. W ramach powszechnego systemu edukacji zajęcia prowadzone są w klasach składających się zazwyczaj z kilkudziesięciu uczniów. Sprawia to, że nauczyciel/lektor nie ma możliwości podejścia do każdego z uczniów indywidualnie. Pomiędzy słuchaczami tego samego kursu może więc powstawać znacząca rozbieżność w kwestii posiadania odpowiedniej wiedzy językowej. Podobny problem, choć o innym źródle, dotyczy osób dorosłych, które nigdy nie miały zajęć z języka angielskiego w szkole. Obie te grupy często wymagają indywidualnego podejścia, które pozwoli na osiągnięcie optymalnych rezultatów niezależnie od poziomu znajomości angielskiego prezentowanego przed rozpoczęciem kursu. Nasza szkoła angielskiego w Katowicach może więc stanowić zarówno doskonałe (i potrzebne) uzupełnienie edukacji szkolnej, jak i miejsce edukacji od podstaw, gdzie kompetencje językowe uzyskać mogą osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z angielskim.

Angielski dla firm – benefit, który docenią pracownicy

Języki obce mają tendencję do ciągłego rozwijania się. Słownictwo używane jeszcze dekadę temu może wydawać się archaiczne i nie oddawać obecnych realiów językowych. Również nasza wiedza na ich temat może z czasem zanikać. Z tych względów tak ważny jest ciągły kontakt z żywym językiem. Samo oglądanie filmów i seriali bez napisów lub lektora może nie być wystarczające. W końcu wielu rzeczy możemy nie zrozumieć, szczególnie niuansów językowych i nowomowy. Oglądanie filmów z polskimi napisami również nie zawsze pozwoli na rozszyfrowanie dokładnego znaczenia tekstu. W końcu tłumaczenia nie muszą wiernie oddawać faktycznego sensu tekstu. Dlatego firmowe kursy językowe cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Nie dotyczy to tylko osób, które posiadają już pewien poziom zaawansowania w języku, ale także tych, dla których jest to pierwsza styczność z angielskim w ramach kursów. Wszelkie benefity pozapłacowe pomagają z jednej strony pokazać pracownikom, że pracodawca dba o nich i ich rozwój, z drugiej zaś, pozwalają zachować przy sobie zmotywowanego i wykwalifikowanego pracownika. Takie działanie pomaga utrzymać lojalność załogi, a więc także zmniejszyć ryzyko wystąpienia kosztów rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników.

Lekcje języka angielskiego online – nowoczesność i wygoda

Wysoko rozwinięte technologie komunikacyjne pozwalają nie tylko na nawiązywanie międzynarodowych relacji towarzyskich i biznesowych. Powszechny dostęp do połączeń internetowych umożliwia także rozwijanie kompetencji bez wychodzenia z domu. W naszej szkole językowej udostępniamy możliwość nauki angielskiego on-line. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ogromne korzyści. Przede wszystkim, jest ułatwieniem dla osób chorych, dla których każde opuszczenie domu jest problematyczne. Nie chodzi tu zresztą tylko o sytuację osób chorych przewlekle. Również przemijające schorzenia, takie jak przeziębienia czy urazy kończyn mogłyby w normalnych warunkach spowodować dłuższą przerwę w uczęszczaniu na kurs. W przypadku zajęć przez Internet ten problem jest zredukowany. Pomimo przebywania w domu można wtedy kontynuować naukę niekoniecznie z gorszymi wynikami. Oprócz kwestii zdrowotnych, za nauką za pośrednictwem komputerowej kamerki przemawiają także inne względy praktyczne. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu. Coraz większe upowszechnienie pracy z domu, jako tak zwany home office sprawia, że droga z łóżka do biura zajmować może kilka zamiast kilkudziesięciu minut. Zaoszczędzony w ten sposób czas, który w normalnych warunkach zostałby wykorzystany bezproduktywnie na dojazd, można przeznaczyć na naukę języka. Również osoby, które pracują stacjonarnie, powinny docenić ten sposób nauki. Zamiast po całym dniu pracy jechać jeszcze na kurs do innej części miasta (co może być bardzo demotywujące i mogłoby wpłynąć na przyswajanie materiału), lepiej spokojnie wrócić do domu i zasiąść przy komputerze, skąd można szybko przemieścić się do pokoju wypoczynkowego. Szczególnie że zdarzyć się może, że kurs rozpoczynać się będzie nie bezpośrednio po zakończeniu pracy, ale nawet kilka godzin później. Zajęcia on-line to także udogodnienie dla osób, które często wyjeżdżają w delegacje lub wypoczywają za granicą. Powszechny dostęp do sieci sprawia, że nawet podczas wakacji nie trzeba przerywać nauki i można uczestniczyć w lekcjach nawet w tak niecodziennych miejscach, jak na plaży, czy w parku. Oczywiście o ile dźwięki natury (i nie tylko) nie będą zanadto przeszkadzały. Nauka języka on-line to także oszczędność zasobów. Podróż do szkoły językowej to często konieczność pokonania kilometrów. Jeśli korzystamy z samochodu lub taksówki, wiązać się to może ze zwiększonym zużyciem paliwa. Szczególnie w przypadku wystąpienia korków czy też w miesiącach ciepłych, kiedy konieczne jest korzystanie z klimatyzacji. Nauka przez internet to także świetne rozwiązanie, jeśli jest ona oferowana jako benefit pracowniczy. Osoby z oddziałów znajdujących się w całej Polsce mogą uczestniczyć w jednych zajęciach. Ułatwione jest więc dobieranie pasujących do siebie pod względem zaawansowania grup.

Indywidualne lekcje angielskiego – bo niektórzy wolą solo

Jak już wspomniano, w ofercie oprócz typowych lekcji języka angielskiego, w miastach takich, jak Katowice dostępna jest także możliwość indywidualnego zorganizowania lekcji, również we własnym domu. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim wygoda. Praca po osiem lub więcej godzin dziennie potrafi być wykańczająca. Po całym dniu w pracy przy komputerze lub za kierownicą rzadko pozostaje na tyle dużo chęci, aby jechać do innej części miasta na lekcje języka angielskiego. Osoby prowadzące własny biznes zmagają się także z ogromnym niedoborem czasu. Możliwość indywidualnego ustalenia dni, w których odbywają się kursy oraz czasu ich trwania, to gwarancja odczuwalnej elastyczności i maksymalnego wykorzystania czasu. Motywacji do skorzystania z indywidualnych lekcji z lektorem może być więcej. Niektóre osoby najlepsze efekty osiągnąć mogą podczas pracy indywidualnej. Bezpośredni kontakt z lektorem, który przez godzinę lub półtorej pozostaje do osobistej dyspozycji kursanta, może pozwolić na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Pozwala to na skupienie się na kwestiach sprawiających największe problemy oraz szybsze uporanie się z zagadnieniami, które dla jednych mogą być niezrozumiałe i uciążliwe, a dla innych są tylko łatwym do przyswojenia punktem. Dużym plusem jest także możliwość dojazdu naszych lektorów do domu klienta. Pozwala to na oszczędność czasu, który trzeba zarezerwować na dojazd.

Kurs języka angielskiego – w grupie raźniej

Nie każdy jednak lubi wyłącznie pracę indywidualną. Choć niektórzy podczas pracy bezpośrednio z lektorem mogą osiągać lepsze wyniki, są również osoby, które wolą współpracować z innymi słuchaczami. Na zajęciach w naszej szkole zajęcia grupowe odbywają się w stosunkowo niewielkich zespołach, dzięki czemu z jednej strony możliwa jest współpraca oraz po prostu dobra zabawa podczas nauki, z drugiej zaś – umożliwione jest indywidualne podejście do każdego ucznia. W grupie znajomych, przyjaciół, czy też rodziny również łatwiej jest wyartykułować swoje pytania lub też przedyskutować wątpliwości. Tak więc w zależności od preferencji, możliwe jest bardzo indywidualne dopasowanie programu nauczania. Podczas wspólnej nauki i współpracy wytwarza się swego rodzaju synergia, która sprawia, że poszczególne osoby z grupy są w stanie uzyskać lepsze wyniki, niż byłoby to możliwe podczas pracy indywidualnej. W naszej szkole decyzja dotycząca wyboru sposobu nauczania należy do Ciebie. Możesz więc wybrać sposób, który najbardziej Ci odpowiada i jest dla Ciebie najkorzystniejszy.

Kurs angielskiego? Katowice stawiają na naukę z Moose!

Nasza szkoła językowa Moose to placówka z ponad 28-letnim doświadczeniem, która uczy zarówno pracowników dużych firm, jak i klientów prywatnych. Lektorzy z wykształceniem pedagogicznym uczą także dzieci od 4. roku życia!

Wiemy, że każdy z uczniów przychodzi na kurs lub korepetycje z angielskiego z własnymi oczekiwaniami i celami do zrealizowania. Uznaliśmy, że efektywna nauka jest możliwa tylko wówczas, gdy w 100% jest podporządkowana potrzebom ucznia. Dlatego gdy wybierasz Moose:

  • unikasz presji nadążania za grupą lub nudnych powtórek znanych zagadnień, bo uczysz się indywidualnie lub w niewielkiej grupie znajomych (2-10 osób). Dodatkowo lektor przygotowuje program nauczania dostosowany do Twoich początkowych umiejętności i potrzeb, żebyś mógł uczyć się dokładnie tego, czego chcesz i potrzebujesz.

  • samodzielnie decydujesz o częstotliwości zajęć. Zwykle odbywają się one raz lub dwa razy w tygodniu, ale osoby, które potrzebują intensywnego kursu języka angielskiego, spotykają się ze swoim lektorem nawet kilkanaście razy w ciągu miesiąca. Zajęcia trwają 60-90 minut.

  • wybierasz, gdzie ma odbywać się kurs angielskiego. Katowice i inne miasta, w których działa Moose, to lokalizacje z możliwością darmowego dojazdu lektora do domu klienta. Dzięki temu możesz uczyć się w zaciszu własnych czterech kątów, co sprzyja koncentracji, a przy okazji oszczędzasz czas i pieniądze. Dojazd zwykle jest bezpłatny, ale w szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo doliczenia dodatkowej opłaty. Coraz więcej osób wybiera także naukę angielskiego online. To komfortowy sposób na rozwój swoich umiejętności bez względu na to, gdzie przebywasz.


Poziom zaawansowania dopasowany do Twoich potrzeb

W Moose możesz wybrać zajęcia angielskiego od podstaw, dzięki którym nauczysz się najprostszych zwrotów, idealnych do wykorzystania w praktyce np. podczas wakacyjnego wyjazdu lub pierwszych miesięcy pracy za granicą. Jeśli dobrze znasz ten język obcy i interesuje Cię raczej intensywny kurs języka angielskiego na wyższym poziomie, zawierający słownictwo specjalistyczne dla Twojej branży, profesjonalny lektor Moose pomoże Ci je opanować.

Młodzież chętnie wybiera korepetycje z angielskiego. To świetny sposób na powtórzenie materiału poznanego w szkole, okazja do zadawania pytań i ćwiczenia wymowy, a także wyjaśnienia niezrozumiałych tematów. Korepetycje umożliwiają zdanie egzaminu (np. matury) na bardzo wysokim poziomie, co pozwala naszym uczniom dostać się na wymarzone studia.

Masz pytania lub chcesz zapisać się na pierwsze zajęcia? Kliknij zakładkę Kontakt i napisz do nas lub zadzwoń. Rozpocznij naukę już dziś, a za rok z dumą uznasz, że było warto. Do zobaczenia!

Inne korepetycje w Katowicach