Polityka prywatności serwisu moose.pl

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu moose.pl, zwanego dalej serwisem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest spółka:
Moose Centrum Języków Obcych s.j. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000111751 NIP 8981996137, z siedzibą we Wrocławiu, ul.Krupnicza 2/4. zwana dalej Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez samego użytkownika,
  • b) poprzez logi systemowe (data i czas połączenia, adres IP i inne), które zapisywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych,
  • c) poprzez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych,
  • d) poprzez pliki Cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
  • e)rodzaje wykorzystywanych Cookies

Serwis moose.pl wykorzystuje następujące typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Cookies trwałe nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies zewnętrzne np. cookies google-analytics.com - statystyki dla serwisu moose.pl

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane podczas rejestracji i edycji konta oraz podane w odpowiednim formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego konta lub konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, kontaktu z Administratorem, wyświetlania w serwisie oraz w serwisie partnerskim, dokonania analiz statystycznych itp.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, bez zgody użytkownika.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis moose.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.