Test umiejętności językowych
Język rosyjski


Zaznacz prawidłową odpowiedź lub wpisz ją w wolne pola w tekście.