Test umiejętności językowych
Język hiszpański


Zaznacz prawidłową odpowiedź lub wpisz ją w wolne pola w tekście.